Blåseisolering vil ofte være den mest kostnadseffektive metoden å isolere din bolig. Metoden har mange fordeler. Ingen kuldebroer og har hygroskopiske egenskaper. Enkel logistikk, tidseffektiv, ingen deponering av avfall som medfører ekstra kostnader. På nybygg oppnår en effektiv tidsutnyttelse for alle håndverkere, da plate isolasjon ikke ligger i veien.

Hva vil det si å blåseisolere?
Vi utfører blåseisolering av både eldre og nye bygg. Å blåseisolere en ny eller eldre bolig er i prinsippet likt. Det er bare metoden som er noe annerledes. Vi liker å bruke ordet “blåseisolering” av nye boliger og ordet “etterisolering” av eldre boliger. Vi isolerer kaldloft, etasjeskiller, skråtak eller vegg. Avhengig av konstruksjon og oppbygging velger vi metode basert på kompetanse og erfaring. Sistnevnte er spesielt viktig da eldre bygnings-kropper ofte er veldig forskjellig og viktige å lese. En befaring før andre omfattende ombygninger starter er et godt sted å starte. Blåseisolering sørger for god fyllingsgrad rundt tekniske installasjoner. Ingen synk i vegg (Sintef godkjent). Den er i tillegg miljø og allergivennlig.

Har Du Behov For Våre Tjenester?
Har du et isolasjonsbehov og er i tvil om at blåseisolasjon er det rette, tar du enkelt kontakt med oss.
Vi vil uforpliktende foreta befaring og skissere løsninger. Som ofte ellers i samfunnet finnes ikke bare èn løsning, men gjerne flere alternativer. Dette gjelder ikke minst når det gjelder sluttregningen.

Spar Energi
Blåseisolering er ikke bare positivt for din egen lommebok. Ved å spare energi, reduseres behovet for brensel til oppvarming og klimaanlegg i bygninger. Det fører til reduserte utslipp av den største drivhusgassen, CO2. Ofte den billigste måten å etterisolere boligen din på. I endel tilfeller er det den eneste muligheten for etterisolering innenfor fornuftige kostnadsrammer.
Materialet er resirkulert glass som via nyutviklede, miljøvennlige prosesser sammen med luft utgjør en effektiv isolasjon som tilfredsstiller alle myndighetskrav.